Абонамент

Абонамент за българските професионални технически списания в секторите на енергетиката, индустрията, строитеството, инфраструктурата и селското стопанство.

Списание Енергия

Печатно списание за технически новости и информация за енергопроизводство, пренос и разпределение, газификация, енергийна ефективност, инженерингови проекти, както и за всички възобновяеми енергийни източници – вятър, слънце, хидро, био и геотермална енергия и други.

… или изберете:

Индустриални Продукти и Приложения

Печатно списание за технически новости и информация в областта на автоматизация, електроапаратурата, инсталациите, технологичното оборудване, машиностроенето, инструментите, материалите, роботиката, дигитализацията и индустрия 4.0.

… или изберете:

Списание Строители

Печатно списание за продукти, технологии и машини, отнасящи се до фундамента и конструкциите, фасадите, покривите, строителните изолации, довършителните работи, интериора, сградните инсталации и енергийната ефективност.

… или изберете:

Списание Инфрабилд

Печатно списание за информация и новости, свързани с технологии, машини, оборудване, материали, системи за управление, транспорт, възможности за енергийна ефективност, рециклиране и екологични решения.

… или изберете:

Списание Агробио Техника

Печатно списание за селскостопански машини, технологии, оборудване, инсталации и системи, в растениевъдството и животновъдствот; складиране, транспорт, производство и използване на биомаса, биогаз и биогорива.